مطالب
دسته بندی

معرفی رشته ی شال بافی مناسب برای اشتغال نابینایان

  • 02 مرداد 1398

معرفی رشته شالبافی

شالبافی از جمله رشته های صنایع دستی و متعلق به شاخه نساجی سنتی است و مراحل زیر را شامل می شود: آماده سازی مواد اولیه و ابزار بافت، برپا کردن دار افقی، چله کشی و انتقال چله به دستگاه دو وردی و چهار وردی و یا هشت وردی، ماسوره پیچی، شالبافی و مراحل تکمیلی بافت.

این حرفه با مشاغل نساجی سنتی و صنایع دستی در ارتباط است. در ادامه به اختصار به بررسی هر یک از مراحل آموزش این رشته خواهیم پرداخت.

1- اﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻠﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﻘﺪﻣﺎت شالبافی شامل موارد زیر:

 - رعایت مقررات و انضباط کارگاهی

-  آموزش ایستادن و نشستن در هنگام کار به طور صحیح

- توضیح و نشان دادن علائم و دستورالعملهای ایمنی

-  اقدام مقدمات شالبافی

 2- آماده سازی مواد اولیه و ابزار کار:

 - کار با اجزای دار و دستگاه نساجی سنتی

 - کار با ابزار چله کشی

- تفکیک انواع نخ پشمی با درجه مرغوبیت متفاوت 

- استفاده از انواع نخ های پشمی رنگ شده و خود رنگ و تابیدن نخ ها

- نهایت صرفه جویی و استفاده از الیاف طبیعی و جلوگیری از ایجاد ضایعات و نیز استفاده از ماسک دهان

 3- چله کشی و انتقال به دستگاه سنتی دو وردی، چهار وردی و یا هشت وردی:

- روش چله کشی با استفاده از چهارچوب 

- روش انتقال چله بر روی دستگاه

 ۴-  ماسوره پیچی:

 - آموزش پر کردن ماسوره

 -توجه و حفاظت از دست ها در هنگام پر کردن ماسوره ها

 ۵-  انجام مرحله بافت شامل:

 -انجام مرحله بافت شامل عبور دادن ماکو از میان تارها و حرکت دادن شانه و کوبیدن پودها و نیز حرکت دادن وردها از طریق دست بافنده است. (در گذشته این عمل به وسیله پا انجام می شده است.)

 -جدا کردن شال از دستگاه شالبافی

6- آموزش کشیدن نقشه و طرح

7-  انجام مراحل تکمیلی:

 -برش و دوختن پارچه ها در کنار هم 

- صاف کردن و یک جهت کردن پرزها و ریشه ها

- اتو کشی

این رشته هم اکنون یکی از حرفه هایی است که در بخش حرفه آموزی موسسه نابینایان توانگران کارآفرین شیراز، به صورت فعال کار خود را در زمینه آموزش با هدف اشتغال نابینایان و کم بینایان و تولید محصولات متنوع، آغاز نموده است. 

به امید موفقیت روز افزون در مسیر اشتغال نابینایان

Top