مطالب
دسته بندی

نقش محبت در زندگی انسان

  • 13 شهریور 1398

 

 

 نقش محبت و مهرورزی در پیشرفت

جامعه انسانی بر اساس اصول و قواعد خاصی که شاید بتوان گفت همیشه ثابت و یکسان است، ساخته شده است و محبت. روابط انسانی یکی از این اصول مهم و سازنده است.

جامعه ای که ساختار فکری آن بر پایه محبت و مهرورزی بنا شده باشد، بدون شک در برابر طوفان حوادث که اجتناب ناپذیر است، در هم نمی شکند.

داشتن ویژگی های مثبت که در ادامه به آن اشاره می کنیم می تواند در بهبود روابط انسانی و جامعه بسیار مفید باشد و آن را به به سمت کارآمدی ببرد.

1-  حسن خلق: اخلاق نیکو، عامل نفوذ در دیگران و پل ارتباطی با افراد جامعه است. علی(ع) می­فرماید: «آن کس که نیکخوی باشد، دوستانش بسیار گشته و انسان ها به او خو می گیرند.». و اخلاق بد و تند، موجب می شود که دیگران از آدمی فاصله بگیرند؛ چنانکه امیر سخن می فرماید: « چه بسا انسانهای مورد توجهی که اخلاق بد، آنها را خوار کرده است و انسانهای سر افکنده ای که با اخلاق نیک عزت یافته اند.

 

2 ـ چشم پوشی از خطا:

چشم پوشی از اشتباه دیگران موجب می شود تا دیگران راه جبران خطا را باز ببینند و بدون احساس نگرانی و سرزنش بتواند در رسیدن به اهدافشان همچنان تلاش کنند.

 

3ـ اجتناب از خشونت:  با در پیش گرفتن  روشهای محبت آمیز برخورد با دیگران می توان در کمال آرامش و هماهنگی به اهداف دست یافت. بدون خشونت کلامی و غیر کلامی  و اعمال زور و اجبار بلکه با نهایت انعطاف پذیری می توان راه  را برای رسیدن به هدف ها هموار کرد.

 

4ـ تقدیر و تحسین: یکی از امیال انسان، «میل به مهم بودن» است که از «حب ذات» سرچشمه می گیرد. هر فردی خود را دوست دارد و علاقه دارد که فرد مهمی تلقی شود. کسی که بتواند این غریزه را در انسان اشباع سازد، علاقه او را به خود جلب کرده و راه را برای دوستی با او هموار می سازد. یکی از راه های اشباع این غریزه، تمجید، و تقدیر و تحسین است.

 در نهایت محبت و مهرورزی به استحکام روابط کمک می کند و به پیشبرد اهداف فردی و تیمی کمک می کند.

Top