مطالب
دسته بندی

چگونه زمان خود را مدیریت کنیم

  • 14 دی 1398

زمان را بهتر مدیریت کنیم؟

هفت روش برای افزایش حجم روزانه کار

هفت روش برای استفاده بهتر از روز کاری وجود دارد. این پیشنهادات ساده و کم هزینه اند.

۱. سخت تر کار کنید. نسبت به اکنون، سخت تر کار کنید. می توانید با شدت بیشتری بر کار خود تمرکز کنید. می توانید سرسختانه بر کار خود تمرکز کنید و بدون وقفه، انحراف، یا حواس پرتی به کارتان بپردازید. سخت تر از دیگران کار کنید؛ این راز موفقیت است.

۲. سریع تر کار کنید. می توانید سریع تر از امروز کار کنید. سریع تر گام بردارید. ضرب آهنگ سریع تری داشته باشید. می توانید سریع تر از محلی به محل دیگر و از کاری به کار دیگر بروید. وقتی شدت و سرعت کار را با هم ترکیب کنید، می توانید کاری را که دیگران ظرف یک هفته انجام می دهند، در یک روز به پایان برسانید.

٣. کارهایتان را با هم انجام دهید. می توانید کارهایتان را روی هم جمع کرده و با استفاده از منحنی یادگیری، یک سری کارهای مشابه رابا هم انجام دهید.

۴. کارهای مهم تر را انجام دهید. می توانید به کارهای مهم تر خود بپردازید. می توانید روی مواردی که ارزش بالایی دارند، کار کنید. می توانید کارهایی را انجام دهید که بازده و دستمزد بیشتری دارند.

۵. کارهایی را انجام دهید که در آنها برتری دارید. کارهایی را که در آنها ممتازید انجام دهید. هرچه مهارت بیشتری داشته باشید، می توانید حجم کار بیشتری را با کیفیت بالاتر انجام دهید. از آنجایی که در این کارها برتری دارید، با تلاش کمتر به راحتی می توانید آنها را انجام دهید و در نتیجه انرژی بیشتری داشته باشید.

۶ کمتر اشتباه کنید. برای انجام دادن حجم بیشتری از کار، می توانید کمتر اشتباه کنید. می توانید کمی زمان صرف کنید تا در اولین مرتبه ، کارتان را بی عیب و نقص انجام دهید. حتما شنیده اید که میگویند «هیچ وقت برای درست انجام دادن کار، زمان کافی نیست، اما همیشه برای دوباره کاری وقت هست.» یکی از بهترین تکنیک های مدیریت زمان این است که در مرتبه اول کار را درست انجام دهید حتی اگر به اندکی تلاش و تمرکز بیشتر نیاز داشته باشد.

کار را ساده کنید. با کاهش تعداد مراحل لازم جهت تکمیل کار می توانید آن را ساده کنید. این امر موجب سهولت و راحتی کار می شود.

 

  1. منبع، مدیریت زمان، برایان تریسی

 

Top