مطالب
دسته بندی

تنش يا فشار، عامل بيماري آب سياه چيست

  • 29 آذر 1399

عنوان نشریه: مجله فيزيك پزشكي ايران :   بهار 1389 , دوره  7 , شماره  1 (پياپي 26) ; از صفحه 75 تا صفحه 78 .

 

 

عنوان مقاله: تنش يا فشار، عامل بيماري آب سياه چيست؟

 

 

نویسندگان: 

مهدي زاده عليرضا و حسين زاده امين

 

چکیده: 

مقدمه: بيماري آب سياه به گروهي از بيماريها اطلاق مي شود که همگي آسيب عصب بينايي به همراه کاهش ميدان ديد دارند. در حال حاضر فشار داخل چشمي به عنوان تنها مسبب بيماري آب سياه و تنها عاملي كه با تغيير آن مي توان اين بيماري را بهبود بخشيد در نظر گرفته مي شود. اما در نظر گرفتن فشار به عنوان تنها عامل بيماري ما را با دو اشکال مواجه مي كند: نخست اين كه روش اندازه گيري فشار داخل چشمي بر اساس اندازه گيري فشار سطحي قرنيه مي باشد و بنابراين عوامل چندي مانند ضخامت قرنيه و خطاهاي هندسي اندازه گيري در آن دخيل هستند، دوم آنكه احتمال خطر ابتلا به بيماري آب سياه با تغيير ضخامت صلبيه و اندازه چشم حتي با وجود فشار يكسان تغيير مي كند. بنابراين عوامل ديگري به جز فشار بايد وجود داشته باشند که عامل ايجاد آب سياه مي باشند.

نظريه: در اينجا اين نظريه مطرح مي شود: عامل ايجاد بيماري آب سياه، افزايش تنش مي باشد و فشار تنها يکي از عوامل تعيين کننده تنش مي باشد، حال آنکه تنش به عوامل ديگري شامل ضخامت و شعاع صلبيه نيز بستگي دارد. تنش باعث کرنش و نيز مسدود شدن رگهاي خوني شبکيه مي شود. در واقع، يک مجموعه از عوامل با هم تعيين مي کنند که فردي به آب سياه مبتلا مي شود يا خير. اين عوامل شامل ضخامت صلبيه، شعاع داخلي چشم و مقاومت سر عصب بينايي در برابر افزايش تنش مي باشند.

بحث و نتيجه گيري: اين سه عامل در بين افراد متفاوتند و بنابراين خطر ابتلا به بيماري آب سياه نيز در بين افراد جمعيت متفاوت مي باشد. همچنين ساز و کار پيشنهادي مقاله وجود آب سياه با فشار طبيعي را توضيح مي دهد و روش بهتري براي غربالگري بيماران مبتلا به آب سياه ارايه مي کند و روشهاي نويني براي درمان اين بيماري ارائه مي دهد.

 

کلید واژه: آب سیاه ، فشار، تنش

 

دانلود مستقیم

Top