مطالب
دسته بندی

معرفی کتاب ضحاک

  • 13 شهریور 1399

ضحاک

نویسنده: محمدرضا شمس     

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

سال انتشار: 1393

شابک: 9789643917715     

ضحاک، یک بازنویسی خلاق از داستان ضحاک شاهنامه فردوسی است. پس از سرنگونی جمشید پادشاه ایرانی، ضحاک به یاری اهریمن پدرش مرداس را به قتل می رساند تا بر تخت شاهی بنشیند. ظلم و ستم او بر مردم و بی رحمی اش، با کشتار جوانان برای خوراندن مغز آنان به مارهای روییده بر شانه هایش به اوج خود می رسد. شبی ضحاک در خواب می بیند که جوانی با گرز به او حمله می کند. خوابگزاران تولد نوزادی را خبر می دهند که جای او را می گیرد. ضحاک فرمان کشتن همه نوزادان را می دهد.

فرانک نوزادش فریدون را دور از چشم سربازان ضحاک در کوهستان بزرگ می کند. فریدون در جوانی با کمک کاوه آهنگر که پسرانش قربانی مارهای ضحاک شده بودند، به کاخ ضحاک حمله می کند. او را دستگیر و در کوه البرز زندانی می کنند.

Top