مطالب
دسته بندی

واحد چاپ و نشر بریل

این واحد با هدف تسهیل تولید نسخ بریل منابع درسی و غیردرسی برای نابینایان و کم بینایان استان فارس و دیگر استانهای هم جوار، با همکاری نیک اندیشان در سال 1393 تأسیس شد و در سال 1395 نیز با تآمین دستگاه دوم، فعالیت خود را در زمینه تدوین، ویرایش و انتشار نسخ بریل منابع مورد نیاز نابینایان، در رشته های زبان انگلیسی، مذهبی، ادبیات، کودک و نوجوان و... گسترش داد.

Top