مطالب
دسته بندی

منشور سازمانی- اخلاقی مؤسسه

منشور سازمانی- اخلاقی مؤسسه نابینایان توانگران کارآفرین شیراز


تأییدشده توسط اعضای هیأت امنا در تاریخ 25 تیر 1396

اين منشور با تکیه بر تجربیات12 ساله، به منظور تثبیت تعهدات، اهداف و شیوه اداره و خدمت‌رسانی مؤسسه نابینایان توانگران کارآفرین شیراز، در اندیشه و منش مدیران و کارکنان نگاشته‌ شده‌است.

مؤسسه نابینایان توانگران کارآفرین شیراز، با توجه به وجود مشکلات فراوان پیش روی معلولان بینایی و نیز ضعف آشکار نهادهای ذیربط در شناسایی و رفع این مسائل، در قالبی سازمانی با هدایت و اداره هیأت امنایی متشکل از معتمدان، متخصصان و مسئولان دلسوز جامعه، فعالیت می‌کند. اصول اخلاقی و سازمانی حاکم بر عملکرد این مجموعه عبارتند از:

1. پایبندی به دین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2. تلاش همه جانبه در جهت تحقق اساسی‌ترین اهداف مؤسسه یعنی شناسایی و رفع نیازهای معلولان بینایی و پرورش توانمندی‌های آنان در همه ابعاد به ویژه ابعاد کارآفرینی و آموزشی
3. دخیل گرداندن اعضای هیأت امنا در امور اجرایی مجموعه از طریق استفاده از آنان در ترکیب هیأت مدیره
4. استفاده از غکر و ایده های نابینایان موفق در پیشبرد اهداف موسسه
5. تلاش در جهت افزایش آگاهی و استقلال فردی نابینایان به منظور فراهم سازی حضور گسترده و کارآمد آنان در جامعه
6. پیشگیری از خدشه دار شدن کرامت و جایگاه انسانی اعضا در هنگام تآمین منابع و امکانات مادی و معنوی
7. رعایت جایگاه و کرامت انسانی اعضا در هنگام ارائه هر گونه خدمات مادی و معنوی به آنان
8. تلاش در جهت ترمیم آگاهی جامعه در خصوص نیازها و توانمندی‌های حقیقی معلولان بینایی
9. توجه به اصولی چون دیانت، اخلاق مداری، صداقت، مصالح نابینایان، تخصص، دلسوزی، شکیبایی و خلاقیت در هنگام انتخاب و تداوم فعالیت کارکنان
10. تلاش در جهت افزایش راندمان کیفی و کمی فعالیت‌های مؤسسه
11. ایجاد و گسترش شبکه‌های ارتباطی گسترده با افراد حقیقی و حقوقی به منظور برقراری تعاملات دوجانبه مادی و معنوی سودمند با آنان
12. تلاش در جهت گسترش روحیه همدلی و همکاری مثبت در میان معلولان بینایی و تشکل‌ها و نهادهای مرتبط با آنان
13. اجتناب از انجام هر گونه موازی‌کاری با نهادهای دولتی و غیردولتی به منظور پیشگیری از اتلاف منابع مالی و انسانی
14. حفظ استقلال موسسه در امور مالی و سازمانی و پیشگیری از اتخاذ هر گونه تصمیم یا روندی که وابستگی و اتکای بی قید و شرط مجموعه را به افراد حقیقی و حقوقی در پی داشته باشد.
15. صرف کمک های مالی اعضای هیأت امنا و افراد مرتبط با آنان، صرفاً در جهت انجام امور توسعهای و زیربنایی
16. تأمین هزینه جاری مجموعه از محل فعالیتهای اقتصادی آن در عرصه تولید و خدمات
17. اعطای حقوق مادی و معنوی کارکنان و ارائه‌دهندگان خدمات به مؤسسه متناسب با توان مالی مجموعه
18. تلاش در جهت جلب همکاریهای معنوی داوطلبانه به منظور تسریع و تسهیل انجام امور مؤسسه
19. رعایت امانت، صداقت و شفافیت در انجام امور مالی مجموعه و ارائه منظم گزارش آن به مراجع ذیربط
20. رعایت اصل رازداری در نگهداری اطلاعات محرمانه مجموعه، اعضا و کارکنان آن
21. تصمیم‌گیری و عمل بر اساس قوانین حاکم بر جامعه و مؤسسه و اجتناب از اعمال هر گونه سلیقه شخصی در این امور
22. تلاش در جهت حفظ سلامت، آرامش، امنیت و نظم فضای مجموعه و خودداری از اتخاذ و اعمال تصممات و فعالیت‌هایی که دوام این ویژگی‌ها را با اختلال مواجه گرداند.

 

Top