مطالب
دسته بندی

سالن اجتماعات

سالن موسسه با:
ظرفیت 70 نفر
مجهز به ویدئو پرژوکتور
سیستم صوتی میزکنفرانس
صندلی هایی راحت

برای اطلاعات بیشتر از ساعت ۸ تا ۱۳ روزهای کاری با شماره های موسسه تماس فرمایید.

Top