مطالب
دسته بندی

تماس

نشانی: شیراز، بولوار امیرکبیر، جهارراه سرباز، بولوار سفیر شمالی، خیابان صاحب الامر غربی، رو به روی کوچه 19
کد پستی: 7177843794

شماره های تماس
07138318815 الی 17 و 07138318818 

سامانه پیک گویا
07138318819

ایمیل آدرس
bonyadtavangaran@gmail .com

 

ساعا کاری موسسه :
شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح الی 13:30
پنج شنبه ها از ساعت 8 الی 12:30

Top